Zapytanie ofertowe cz. 3 - Wyniki przetargu

Zapytanie ofertowe cz. 3 - Wyniki przetargu

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO-01/TRI/2019
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowej zgodnie z zapisami pkt XVI, ust. 5 Zapytania ofertowego nr ZO-01-TRI/2019 z dnia 01.10.2019 r. unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia na wykonanie projektu budowlanego układu wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej mocy 0,998 MWe w miejscowości Włoszczowa dla przedsięwzięcia 2020 w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Unieważnienie przetargu
Facebook
Youtube