eu-budowa-tablica


Budowa układu wysokosprawnej trigeneracji w miejscowości Włoszczowa

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 5 184 450,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 210 00,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania na realizacje projektu: 1 824 562, 75 zł

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie informuje, że w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pt.
„Budowa układu wysokosprawnej trigeneracji w miejscowości Włoszczowa” nr POIS.01.06.01-00-0134/19
w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu peracyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 funkcjonuje mechanizm  możliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez IZ narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


Zarząd OSM Włoszczowa

Facebook
Youtube