Zmiana treści specyfikacji zapytania ofertowego

Zmiana treści specyfikacji zapytania ofertowego

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Dotyczy: postępowania na świadczenie usług polegających na zapewnieniu uczestnictwa w targach wystawienniczych.
 
1. Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SZO w następującym zakresie:
 
1.1 Dotychczasowy zapis sekcji I „INFORMACJE OGÓLNE” pkt. 3.1 ppkt. 2) zyskuje brzmienie:
2) POLAGRA FOOD, Poznań ,wyjazd obejmuje 5 dni, w tym 4 noclegi), zabudowa stoiska targowego, koszty zakwaterowania i diet dla 4 osób - 2 – wynajem powierzchni targowej (35 m25.09.2017 r. do 28.09.2017 r. w terminie od hostessy - 2 osoby zatrudnione na 4 dni robocze (8 h/dobę).
 
1.2 Dotychczasowy zapis sekcji VI „INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OFERT” pkt. 1 zyskuje brzmienie
1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adres wskazany w sekcji I pkt. 1 w formie pisemnej w Sekretariacie Zarządu lub w formie elektronicznej w postaci skanu na adres poczty elektronicznej wskazany w sekcji I. pkt. 1. Termin składania ofert upływa 25 stycznia 2017 r. o godz. 12.00.
 
2. Pozostałe zapisy SZO nie ulegają zmianie.
Facebook
Youtube