Wyjaśnienia treści SZO

Wyjaśnienia treści SZO

Dotyczy: postępowania na wybór oferty na świadczenie usług polegających na opracowaniu koncepcji, realizacji i produkcji materiałów na cele kampanii promującej produktu objętego projektem: „Masło Włoszczowskie extra – kampania informacyjno-promocyjna produktu certyfikowanego znakiem "Jakość Tradycja"”.

DOC Pobierz wyjasnienia treści SZO »
Facebook
Youtube